Hålogaland teater: Ødeland

Arrangementsinformasjon

Tvangsevakueringen av Finnmark.


Med russerne i hælene var tyskerne i rask retrett i Øst-Finnmark høsten 1944, og Bjørnevatn utenfor Kirkenes ble befridd 25. oktober. Men tyskerne hadde ingen planer om å la noe være igjen til verken russerne eller lokalbefolkningen på 70.000, som de tvangsevakuerte bortsett fra de tusener som stakk seg vekk i huler og gammer.

Mange av de evakuerte ble stuet ned i trange båter og 11.000 bolighus ble brent ned, mens det meste av infrastruktur ble ødelagt og offentlige bygg gikk med i herjingene. Men hendelsene ble ikke etterforsket etter krigen.

Premiere i Finnmark

Ødeland har urpremiere i Hammerfest 16. april og skal deretter spille på turné i hele Troms og Finnmark. Forestillingen skal spille på Hålogaland Teater i Tromsø høsten 2021. 

«Til tross for henstillinger fra Finnmark så lot riksadvokaten være å etterforske dette som krigsforbrytelse. Det er den store tragedien i tragedien.» 

Per Kristian Olsen, journalist og forfatter


På scenen

Trude Øines

Emil Rodrigo Jørgensen

Hanne Mathisen Haga

Ivar Beddari


Varighet 

90 minutter

halogalandteater
ht
svk
svkkultursalen
kultursalen

Restriksjoner

OBS! På grunn av eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet må alle billetter merkes med navn og telefonnummer på innehaver. Av den grunn selges billettene kun enkeltvis.